Ikona Facebook

O autorze:

Zbigniew Zielonka jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (studia inżynierskie – kierunek chemia, specjalność: analiza instrumentalna), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (studia magisterskie – kierunek ochrona środowiska, specjalność: oczyszczanie i uzdatnianie wód) oraz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Publicznej Służb Publicznych „Asesor” (studia podyplomowe – kierunek zarządzanie kryzysowe). Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii obronił z wyróżnieniem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. jest wykładowcą Zespołu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

 

 

Zobacz innych autorów

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2022 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399