Ikona Facebook

O autorze:

Maria Kozar – Ukończyła studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od trzech lat prowadzi autorską audycję dla Katolickiego Radia Zamość pt. „Odczytujmy Wojtyłę”. Ponadto, opracowała dla tej rozgłośni słuchowiska z udziałem uczniów, na podstawie własnych scenariuszy pisanych w oparciu o nauczanie Jana Pawła II – „Zdumieni dzieckiem”, „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, „Zdumieni starością” oraz „Exodus, czyli Miłość czeka”. Pod jej kierunkiem powstał tomik wierszy gimnazjalistów pt. Szukałeś nas.

W 2012 roku debiutowała zbiorem poezji zatytułowanym Zapatrzenie. Rok później została zaproszona do Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta.

O książce:

Autorka analizy i interpretacji Pieśni o Bogu ukrytym (…) przedmiotem swojego odczytania uczyniła tekst bardzo głęboki, wielowarstwowy i bogaty w wielorakie sensy i odniesienia. Trzeba zauważyć, że przedsięwzięcie udało się w całej rozciągłości. Zaproponowana analiza i interpretacja jest dojrzała, poważna i samodzielna. Maria Kozar znakomicie radzi sobie z egzegezą tekstu w jego wymiarach teologicznych, egzystencjalnych i literackich. Chciałbym podkreślić szczególnie tę ostatnią umiejętność. Wartości literackie dokonań Karola Wojtyły często uwzględniane są jako wtórne wobec oczywistych walorów filozoficznych i teologicznych Jego tekstów. Tutaj akcent został położony na wymiar artystyczny dzieła i bardzo gruntownie Autorka wykazała, z jak olbrzymim talentem i wyobraźnią poetycką mamy do czynienia w Pieśni o Bogu ukrytym. Uwzględniono walory językowe, metaforyczne i poetyckie tekstu. Wszystko to sprawia, że w przypadku tego utworu nie mamy do czynienia z kolejnym traktatem filozoficznym Wojtyły, ale z poezją najwyższej próby i wartości. Artykuł ten pokazuje także nieprzeciętną wrażliwość i umiejętność analizy Marii Kozar.

 

Lublin, 3.04.2014

Prof. dr hab. Roman Doktór

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Rekomendacja serwisu:

Moją opinię o serwisie pragnę wyrazić słowami: kompetencja, szybkość działania, otwartość i życzliwość.

Mam nadzieję, że to początek współpracy i nadal będę mogła z serwisu korzystać.

 

Zobacz innych autorów

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2022 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399