Ikona Facebook

O autorze:


Marek Majewski - z wykształcenia plastyk. Skończył ASP w Warszawie w pracowni Henryka Tomaszewskiego. Zajmował się grafiką użytkową i plakatem. W Polsce pracował w pismach „Jazz”, „Ty i Ja”, a później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Spędził 12 lat w San Francisco, gdzie jako jedyny Polak współpracował ze znanym pismem rockowym „Rolling Stone”. W 1982 zdobył złoty medal w międzynarodowym konkursie na plakat ONZ. Był też współtwórcą artystycznego tytułu „Artbeat”. W 1988 przeniósł się do Detroit, gdzie pracował w „Detroit Monthly”, a następnie w polonijnych środkach przekazu jako dziennikarz i fotograf. Jest autorem kilku kryminałów w odcinkach dla prasy polonijnej osadzonych w emigracyjnej codzienności. W latach 90-tych pracował dla „Twojego Stylu” i „Urody”. Wydał w USA album fotograficzny „Frisco on my mind”, który planuje wydać również w Polsce. 

 

O książce:

Przygody Polaka, współpracownika „Rolling Stone” w hippisowskiej, pachnącej trawką Kalifornii

 

Media o książce:

Przygody Polaka, współpracownika „Rolling Stone” w hippisowskiej, pachnącej trawką Kalifornii

 

Zobacz innych autorów

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka Ravelo Lideria iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2019 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1385