Ikona Facebook
Strona główna > „Pierwsi Piastowie” – wiedza inspirowana opowieściami

„Pierwsi Piastowie” – wiedza inspirowana opowieściami
21.11.2014

Krzysztof Warszyc, autor publikacji „Pierwsi Piastowie. Legendarne początki” (Rozpisani.pl) podjął się niełatwego zadania. Zainspirowany rodzinnymi opowieściami oraz legendami przedstawił początki kształtowania się piastowskiej dynastii.

Niełatwo bowiem połączyć zasłyszane przy rodzinnym stole opowieści i dyskusje połączyć z historycznymi faktami. Krzysztof Warszyc próbuje w swojej drugiej książce poświęconej Piastom. Po przestudiowaniu literatury popularnej i naukowej udało mu się pokazać oraz udokumentować pewne fakty. Na przykład, że Mieszko I przygotowywał się na najazd cesarza niemieckiego, budując strażnice i umocnienienia swoich głównych grodów. Ekspansję Siemowita na ziemię łęczycką i sieradzką potwierdzają badania zdobytych przez niego grodów. Na serbołużyckie pochodzenie Piastów wskazują niektóre dzisiejsze badania jak chociażby semantyka językowa niemieckiej enklawy Serbołużyczan.

Autor omawia w niej legendarnych Piastów poczynając od 805 roku naszej ery, gdy plemiona lechickie były już dobrze zadomowione na terenach dzisiejszej Wielkopolski. Opowieść rozpoczyna od Lecha i zaprzyjaźnionego z nim Poznana, przyrodniego brata Mojmira oraz wynikłych z tej rycerskiej przyjaźni konsekwencji. Poświęca sporo uwagi Piastowi Kołodziejowi i kolejno następujących po nim legendarnych władców - do Mieszka I włącznie. Każdy z tych władców odegrał ważną rolę w kształtowaniu się państwa polskiego oraz jego ekspansji. Analizując wyprawy wojenne legendarnych władców, szczegółowo przedstawia ważne grody na rdzennych terenach piastowskich oraz kolejno przyłączanych. W książce znajdziemy także opisy pradawnych wierzeń i podstawowych zwyczajów obchodzenia słowiańskich świąt, wesel i pogrzebów.

Zbigniew Pieloch, pseudonim literacki Krzysztof Warszyc, urodził się 26 lipca 1950 roku w Bartoszycach. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi z dyplomem lekarza i stopniem oficerskim. Później pracował jako nauczyciel akademicki, zrobił doktorat oraz specjalizacje I i II stopnia z chorób wewnętrznych, kardiologii oraz farmakologii klinicznej.    Współzałożyciel Towarzystwa Terapii Monitorowanej i współredaktor jego czasopisma naukowego „Problemy terapii monitorowanej”. Po rozwiązaniu WAM-u przeszedł na emeryturę, choć nadal jest czynnym lekarzem. Realizuje swoje wcześniejsze pasje, w tym pisanie. Wcześniej wydał wspomnienia z okresu studiów zatytułowane „Szkoła oficerów medycyny” oraz wspomnienia rodzinne zatytułowane „Piastowie – rodzinne spojrzenie na historię”. W  przygotowaniu kolejne prace autora.

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2021 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399