Ikona Facebook
Strona główna > Self-publishing - ważny trend na nowoczesnym rynku wydawniczym

Self-publishing - ważny trend na nowoczesnym rynku wydawniczym
17.11.2021

Rynek wydawniczy na przestrzeni ostatnich lat znacznie się rozwinął. Dzięki nowoczesnym technologiom, wygodnym formatom i szerokiemu wyborowi kanałów dystrybucyjnych czytelnicy mają dziś dostęp praktycznie do każdej książki na świecie. Mogą ją kupić w formie drukowanej lub jako e-book, a coraz częściej również jako audiobook. Szacuje się, że każdego roku na świecie publikowanych jest ponad 2 mln nowych książek. To niezwykle bogata baza publikacji, które można wybierać według osobistych preferencji, wymagań jakościowych i możliwości finansowych. Wraz z rozwojem nowych technologii nie ma już granic w czytaniu i zdobywaniu nowej wiedzy.

Z drugiej strony obserwujemy istotne obniżenie barier wejścia na rynek wydawniczy, zarówno dla autorów, nowych wydawców, jak i firm oferujących usługi na ten rynek. Autorzy mają dostęp do wyspecjalizowanych podwykonawców, mogą zlecać fachowcom korektę, redakcję, tłumaczenia, opracowanie graficzne, skład, druk czy konwersję gotowych plików do formatów ebooka. Wiele firm oferuje przystępne ceny i dobre strategie marketingowe, które pomagają autorom w realizacji planów wydawniczych i sprzedażowych.

Pomnażanie i dywersyfikacja kanałów wydawniczych to trendy korzystne dla całej branży – promują rozwój czytelnictwa i wspierają aktywność kulturotwórczą całych społeczeństw.

Ostatnia dekada to dynamiczny i stały wzrost liczby nowości książkowych wydanych w self-publishingu. Firma Bowker, która dostarcza informacji biograficznych na amerykańskim rynku wydawniczym, zarejestrowała już ponad 1,7 mln samodzielnie opublikowanych książek (dla porównania – w 2011 było to 148 tys. publikacji). Udział Amazona w rynku samodzielnie wydawanych książek drukowanych w USA wzrósł z 6% w 2007 roku do 92% w 2018 roku. Wg najnowszych danych KDP Amazona i Association of American Publishers coroczny przyrost liczby klientów platformy KDP wynosi już 100%. Obroty na amerykańskim rynku self-publishingu rosną w tempie 50% rok do roku.

Również rynki europejskie odnotowują wzrosty w zakresie oferty tytułowej  i wielkości obrotów w self-publishingu.

W Wielkiej Brytanii tytuły self-publishingowe stanowią ok 37% całej oferty wydawniczej (ok. 220 tys. tytułów). Rynek rośnie w tempie 50% rok do roku.

W Niemczech oferta self-publishingowa przekroczyła już liczbę 100 tys. tytułów, a połowa best-sellerów na niemieckim Amazonie to książki niezależnych autorów.

W Polsce self-publishingowi przypisuje się 10-18% corocznych nowości książkowych (nie wszystkim publikacjom nadawane są numery ISBN, stąd różnice w statystykach wydawniczych). Na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących autorom usługi wsparcia wydawniczego, dystrybutorzy i księgarnie otwierają się na niezależnych wydawców, rośnie liczba osób zainteresowanych publikacją książek, a motywacje autorów rodzą się zarówno z potrzeb osobistych, hobbystycznych, zawodowych, jak i stricte biznesowych. 

Przykładowo, serwis Rozpisani.pl, zrealizował we współpracy z niezależnymi autorami już blisko tysiąc projektów wydawniczych, odnotowując corocznie stały wzrost sprzedaży (w 2021 roku jest to wzrost blisko 30-procentowy).

 

Najważniejsze trendy rynkowe dotyczące self-publishingu:

 • Coraz łatwiejszy dostęp do narzędzi, technologii i usług wspierających niezależnych autorów (wsparcie wydawnicze, druk cyfrowy, rozwiązania e-commerce, kanały promocji i sprzedaży, social media);
 • Profesjonalizacja rynku self-publishingu (specjalistyczne usługi wydawnicze oferowane niezależnym autorom,  coraz lepsze propozycje wydawnicze,  kompleksowo opracowane i dostępne we wszystkich popularnych formatach, coraz bardziej doświadczeni, wyspecjalizowani i skuteczni promocyjnie autorzy, strategia marketing mix);
 • Coroczne wzrosty liczby nowości wydawniczych w self-publishingu;
 • Możliwość drukowania niskich nakładów (nowe technologie, druk cyfrowy, PoD);
 • Dostęp do platform e-bookowych (szybki proces publikacji i dystrybucji książek w formatach elektronicznych);
 • Obniżenie progu wejścia na krajowe i międzynarodowe rynki książki (rola mediów społecznościowych, rozwiązania e-commerce, rola najsilniejszych graczy: Amazon – Kindle Direct Publishing, Createspace, Apple Books, Barnes&Noble Press, Smashwords, Kobo, IngramSpark, Nook Press, Tolino, Lulu, Reedsy, Draft2Digital);
 • Pojawianie się organizacji/stowarzyszeń wspierających rozwój self-publishingu (np. The Alliance of Independent Authors, The Independent Author Network, The Association of Independent Authors);
 • Self-publishing jest obecny w programach  wszystkich ważnych wydarzeń branżowych (konferencje branżowe, szkolenia, targi);
 • Mamy coraz więcej międzynarodowych konkursów dla self-publisherów (np. London Book Festival, MTK Inspire!, Writer’s Digest, International Book Awards, Indie Book Awards, Independent Publisher Book Award, nagroda brytyjskiego Guardiana The Guardian Legend book of the month, a w Polsce Literacki Debiut Roku, Novae Res czy konkurs literacki „Wydaj wszystkich swoich bohaterów”, Rozpisani.pl);
 • Coraz większa świadomość korzyści dla autorów (zachowanie pełnych praw do książki, wyższe honorarium w porównaniu z tradycyjną umową wydawniczą – od 30 do 100%, pełna kontrola nad procesem wydawniczym, nad treścią, oprawą, promocją i sprzedażą książki);
 • Według znawców i analityków rynku self-publishing jest od ponad 10 lat na stałym trendzie wzrostowym, a wraz z coraz łatwiejszym dostępem do kanałów i narzędzi ułatwiających autorom aktywność pisarską, a klientom – dostęp do tych treści, rynek self-publishingu będzie się nadal rozwijał.

 

Najgłośniejsze nazwiska w self-publishingu:

 • Erika Mitchell (E.L. James, Grey – seria), Paula Hawkins („Dziewczyna z pociągu”), Andy Weir („Marsjanin”), Hugh Howey („Silos”), Jamie McGuire („Piękna katastrofa”), Rachel Abbott (seria detektywistyczna o inspektorze Douglasie), Bella Andre (serie „The Sullivans” i „Morrisons”), Amanda Hocking, John Locke, Harlan Coben, James Patterson. Na polskim rynku:  Michał Szafrański, Radosław Kotarski, Arlena Witt, Paulina Mikuła, Rafał Kosik, Piotr C., Jacek Borowiak, Paweł Wimmer, ale również Wojciech Cejrowski, Tomasz Sekielski czy Bogusław Wołoszański.

 

Zalety self-publishingu:

 • Możliwość opublikowania własnej książki bez udziału wydawnictwa;
 • Zachowanie pełnych praw autorskich i prawa własności publikacji;
 • Krótki czas wydania książki (zakres i harmonogram prac jest ustalany przed autora);
 • Swoboda w decydowaniu o tematyce, wyglądzie, cenie, sposobach promocji książki czy kanałach sprzedaży;
 • Znacznie wyższy udział autora w zyskach ze sprzedaży książki (w porównaniu z tradycyjnymi umowami wydawniczymi). 

 

Self-publishing to jeden z najważniejszych trendów na rynku wydawniczym.  Ważne jest, aby autorzy, czytelnicy, wydawnictwa, księgarnie i dystrybutorzy dotrzymywali kroku zmianom rynkowym i podążali za trendami.

 

Więcej o self­–publishingu:

 

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2022 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399