Ikona Facebook
Strona główna > KODEKS PRACY wydanie polsko-ukraińskie

KODEKS PRACY wydanie polsko-ukraińskie
07.01.2021

Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym regulującym jedną z najważniejszych sfer życia społecznego, jaką jest sfera pracy. W swojej oryginalnej, polskojęzycznej formie, kodeks pracy może być mało przydatny dla cudzoziemców podejmujących pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wersje przetłumaczone na rodzime języki osób przyjeżdżających do Polski w celach zarobkowych stają się dla nich podstawowym i niezwykle ważnym (bo wiarygodnym) źródłem wiedzy dotyczącym polskich przepisów prawa pracy.

Biorąc pod uwagę fakt, że największą grupą zagranicznych pracowników w Polsce są obecnie Ukraińcy, a ich zatrudnienie będzie stanowiło jeszcze przez wiele lat ważny element funkcjonowania rynku pracy w Polsce, z przyjemnością wsparliśmy projekt wydawniczy kierowany do tej grupy społecznej.

KODEKS PRACY WYDANIE POLSKO-UKRAIŃSKIE

To propozycja wydawnicza dla następujących grup odbiorców:

– ukraińskojęzyczni pracownicy podejmujący pracę na terenie Polski (praca stała, jak i tymczasowa),

– prawnicy, naukowcy i studenci, którzy zajmują się analizą polskiego i ukraińskiego prawa,

– tłumacze języka ukraińskiego,

– osoby przygotowujące się do egzaminu na tłumacza przysięgłego,

– studenci studiów językowych, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie przekładu prawnego,

 pozostali odbiorcy, którzy interesują się polskim prawem pracy.

 

O AUTORACH

Julia Wowczko – magister prawa; tłumacz przysięgły języka ukraińskiego; absolwentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; absolwentka Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego, organizowanej w ramach współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziałem Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; słuchaczka studiów podyplomowych „Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Volodymyr Burak – kandydat nauk prawnych; docent w Katedrze Prawa Socjalnego Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki; ekspert Ukraińskiego Centrum Badań Społeczno-Prawnych.

Maria Procyk-Kulczycka – kandydat nauk filologicznych; pracownik naukowy Instytutu Prasoznawstwa Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

 

Książkę można kupić m.in. w księgarni PWN.

 

Serdecznie polecamy!

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2022 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399