Ikona Facebook
Strona główna > Książka na 100. rocznicę traktatu z Trianon

Książka na 100. rocznicę traktatu z Trianon
15.05.2020

W tym roku 4 czerwca będzie dla Węgrów dniem szczególnym. To data, która przywołuje wspomnienie największej tragedii w losach tego kraju. W 1920 roku w pałacu Grand Trianon w Wersalu pomiędzy Węgrami a państwami ententy został zawarty traktat pokojowy, w wyniku którego Węgry utraciły 70% swojego terytorium i 60% ludności, głównie na rzecz Czechosłowacji, Królestwa SHS (późniejszej Jugosławii) i Rumunii. Przez dekady tematyka Trianon była wykluczona z przestrzeni politycznej. Do rangi państwowej Trianon został podniesiony w 2010 roku, tuż po zwycięstwie wyborczym koalicji Fidesz-KNDP. W tym roku przypada dokładnie 100. rocznica tego traumatycznego dla Węgrów wydarzenia.

Tematykę traktaktu z Trianon popularyzuje dr Artur Jach-Chrząszcz, autor książki Motyw Trianon w węgierskiej polityce historycznej po 1989 roku.

OD AUTORA

Konsekwencje powstałe w wyniku zmian terytorialnych i demograficznych, do jakich doszło na mocy traktatu podpisanego 4 czerwca 1920 roku w pałacu Grand Trianon, miały bezpośredni wpływ na charakter polityki wewnętrznej i zewnętrznej prowadzonej po pierwszej wojnie światowej przez kolejne ośrodki sprawujące władzę na Węgrzech. Znaczenie traktatu w Trianon jest równie istotne dla obserwatorów współczesnej sceny politycznej na Węgrzech, gdyż przeprowadzona analiza udowadnia, iż utrata ziem węgierskich oraz etnicznych obywateli w wyniku postanowień w Trianon ma utrzymujący się do dziś i mogący się utrzymywać w dającej się przewidzieć przyszłości wpływ na charakter programów i działalności węgierskich partii politycznych funkcjonujących po 1989 roku.

dr Artur Jach-Chrząszcz - absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Autor kilkunastu publikacji naukowych, wielokrotny referent i współorganizator krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Założyciel i Prezes Zarządu European Foundation for Cooperation and Science. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Magyar Politikatudományi Társaság oraz International Political Science Association.

Książka jest dostępna w księgarni PWN.

Serdecznie polecamy!

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2021 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399