Ikona Facebook
Strona główna > Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji

Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji
06.01.2020

Zagadnienia właściwego doboru narzędzi informatycznych i odpowiedniego sposobu ich implementacji stanowią poważny problem menedżerski. Jest to temat istotny, bo leży na styku dwóch ważnych obszarów kompetencyjnych przedsiębiorstwa: sfery rozwoju i realizacji biznesu oraz sfery zarządzania technologią. Wdrożenie systemu informatycznego nie może zachodzić w izolacji od całego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, musi zaczynać się już na etapie określania strategii biznesowej firmy.

Oferta opracowań dotyczących informatycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem, opartych na badaniach uwzględniających specyfikę różnych branż i rynków, jest dość ograniczona. Tę lukę doskonale wypełnia książka Katarzyny Wojtkiewicz pt. „Inteligentny biznes. Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji”. Książka ta ma za zadanie przeprowadzić czytelnika przez proces analizy strategii biznesowej firmy w celu doboru adekwatnej metody zarządzania i rozwiązań informatycznych, uwzględniając fakt, że w dobie Big Data główną wartością większości przedsiębiorstw jest przetwarzana informacja i to na niej powinien być skupiony model zarządczy. Udział człowieka, zaangażowanie technologii, wreszcie infrastruktura, z której wykorzystaniem działa firma, to czynniki które poddano analizie. Skupienie wniosków wokół przebiegu informacji biznesowej i skoncentrowanie się na analizie danych, to przesłanki odróżniające to opracowanie od innych pozycji dostępnych na rynku.

Książka Katarzyny Wojtkiewicz może być przydatna zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w codziennej praktyce zarządczej osób podejmujących istotne decyzje strategiczne w firmie. Analiza i wnioski przedstawione przez autorkę pozwalają spojrzeć na ten temat z perspektywy organizacji jako całości, organizacji świadomej zachodzących w niej procesów biznesowych, swojej logiki biznesowej, przetwarzanych informacji, modelu architektury IT oraz komponentów informatycznych realizujących poszczególne wymagania funkcjonalne.

Wiedza przekazana w książce była wielokrotnie weryfikowana w praktyce zawodowej autorki, w międzynarodowych grupach finansowych, przedsiębiorstwach prywatnych i administracji publicznej, w Polsce i za granicą, przy nacisku na wynik, często w trudnym otoczeniu biurokracji i inercji administracji publicznej, co przekłada się na praktyczną wartość tej publikacji. Jednocześnie, większość prezentowanych w książce wniosków została poddana ocenie akademickiej i zrecenzowana pod kątem ich przydatności w procesie badawczym i dydaktycznym nauk ekonomicznych.

Autorka jest prawnikiem z doktoratem z ekonomii w dziedzinie zarządzania technologiami informacyjnymi. Jej profil akademicki i zawodowy ukształtował się w wyniku nieustannej konieczności transponowania przepisów prawnych na logarytmiczny język IT. Doświadczenie zdobywała, kierując strategicznymi projektami w bankach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach ubezpieczeniowych, a także w polskich, europejskich i światowych instytucjach regulacji i nadzoru rynku. Za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej oraz wdrożenia w obszarze Data Governance została nominowana do prestiżowej nagrody German Enterprise Awards 2017 przyznawanej przez Worldwide Business Review. 

Zachęcamy do lektury!

Książkę można kupić m.in. w księgarni PWN.

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2021 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399