Ikona Facebook
Strona główna > Czy organy państwa mogą być apolityczne?

Czy organy państwa mogą być apolityczne?
10.02.2019

Fundamentem demokratycznego państwa prawa ma być trójpodział władzy oraz neutralność polityczna służby cywilnej, niezawisłość sędziów, niezależność prokuratorów, separacja Policji i sił zbrojnych od gry politycznej oraz wpływów partyjnych. Tylko, czy instytucje państwowe mogą być apolityczne? Czy państwo, nie będąc realnym bytem, posiada władzę do eliminowania tendencji do upolityczniania służb cywilnych? Czy prawna zasada apolityczności zyskała swoją polityczną rangę, stając się nośnym i wygodnym hasłem? 

Politycy przyczyniają się do budowania „ułomności demokracji”, wzmacniając niewydolność służb i prokuratury. Polityczne uwikłanie instytucji państwa jako przedmiot badań naukowych jest fascynującym wyzwaniem dla ustrojoznawców, socjologów, psychologów i teoretyków polityki. Przy czym, mówiąc o zjawisku polityczności, warto mieć na uwadze, że jest to pojęcie złożone, występujące w kontekście pierwotnym, odnoszącym się do ludzkiej egzystencji, stosunków społecznych i dążeń ludzkich oraz w kontekście wtórnym, który dotyczy aspektów prawno-politycznych.

Wnikliwą, wieloaspektową i erudycyjną analizę tej problematyki można znaleźć w publikacjach naukowych dr Moniki Gmurek, autorki książek „Loch udawanej niewiedzy. Polityczność Policji, CBA i Prokuratury. Część I – Teoria” oraz „Polityczność apolityczności. Policja, Prokuratora, CBA i prokuratura w IV RP. Część II – Case studies”. Obie publikacje znacząco wzbogacają badania politologiczne polskiej demokracji, modernizacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Z recenzji  prof. dr hab. Tadeusza  Klementewicza (dot. książki „Polityczności apolityczności”):

Autorka przeprowadziła świetną rekonstrukcję rzeczywistości, w której politycy stają się demiurgami, zaś ona sama – konstruktem. Książka poświęcona jest kluczowemu obecnie problemowi nauki o polityce. (…)  W książce ukazano rolę języka polityki w grze i walce politycznej, spłycanie (jeśli nie degenerację) dyskursu politycznego przez samych polityków a zarazem dylematu funkcjonowania mechanizmów państwa demokratyczno-liberalnego.

Książki do kupienia m.in. w księgarni PWN:

https://ksiegarnia.pwn.pl/Politycznosc-apolitycznosci,745384468,p.html

https://ksiegarnia.pwn.pl/Loch-udawanej-niewiedzy-Politycznosc-Policji-CBA-i-prokuratury,622427146,p.html

            

Serdecznie polecamy!

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2021 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399