Ikona Facebook
Strona główna > Pogromy ludności żydowskiej - studium przemocy antysemickiej w monografii Witolda Mędykowskiego

Pogromy ludności żydowskiej - studium przemocy antysemickiej w monografii Witolda Mędykowskiego
28.06.2018

Książka Witolda Mędykowskiego W cieniu gigantów podejmuje temat niezwykle ważny, często komentowany, stanowiący zarzewie wielu dyskusji. Autor dokonuje analizy istoty pogromów i mordów na Żydach w latach okupacji niemieckiej. Łączące się z nimi postawy ludności polskiej i żydowskiej na Kresach Wschodnich to nie tylko temat sporów toczących się obecnie w środowiskach akademickich, lecz także część tzw. wiedzy powszechnej, ważny element formujący świadomość społeczną i pamięć zbiorową. Autor nie tylko przedstawia i analizuje pogromy, ale umieszcza je w szerszym kontekście historycznym na tle konfliktów społecznych początku XX wieku oraz w szerokim obszarze geograficznym, od Litwy, Łotwy i Estonii, poprzez tereny wschodnie Polski, okupowane przez wojska sowieckie po 17 września 1939 roku, aż po Północną Bukowinę i Besarabię.

Publikacja Witolda Mędykowskiego rekapituluje, podsumowuje, przeprowadza syntezę badanych zagadnień, ale i zaprasza do dyskusji. Zjawisko pogromu domaga się bowiem pogłębionego spojrzenia. Na kartach W cieniu gigantów czytamy: „Większość pogromów stanowiła swego rodzaju makabryczne publiczne widowisko. Patrząc na fotografie z pogromów w Kownie czy Lwowie, zauważymy tłum ludzi na ulicy, przyglądających się biernie lub biorących udział w sposób pasywny, jednak przywalający. W tym znaczeniu pogromy były swoistym rodzajem okrutnych igrzysk, w czasie których publicznie mordowano, bito, zadawano rany czy znęcano się nad ofiarami”.

Pokaźna objętościowo, zaopatrzona w bardzo bogatą dokumentację fotograficzną, inspirująca intelektualnie monografia Witolda Mędykowskiego (wraz z innymi opracowaniami oraz znajdującą się w archiwach dokumentacją sądową) może stanowić wartościowy punkt wyjścia do rozpoznania zjawiska pogromów etnicznych, np. dla refleksji antropologicznej lub rozważań z obszaru studiów kulturowych.

 

O AUTORZE

Witold W. Mędykowski – historyk, politolog, urodzony w Lublinie. Absolwent historii i judaistyki na Uniwersytecie w Tel Avivie i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz stopień doktora historii na Uniwersytecie Hebrajskim. Od lat zatrudniony w Archiwum Yad Vashem. Był stypendystą niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) oraz odbył studia postdoktoranckie w Międzynarodowym Instytucie Badań Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Jest autorem wielu publikacji dotyczących stosunków polsko-żydowskich, Zagłady, II wojny światowej i archiwistyki.

 

Książka do kupienia m.in. na ravelo.pl: https://www.ravelo.pl/w-cieniu-gigantow-pogromy-w-1941-r-w-bylej-sowieckiej-strefie-okupacyjnej-witold-medykowski,p100684490.html

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2021 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399