Ikona Facebook

Dorota Raniszewska

Warszawianka, 1972 r., z wykształcenia jest filologiem romańskim i trenerką rozwoju osobistego. Zawodowo realizuje się jako profesjonalna trenerka, coach i fotografka, towarzysząc ludziom w ich rozwoju osobistym, życiowym i interpersonalnym. Rozwija aktywnie dziedzinę Fotografii w Rozwoju Osobistym, Terapii i Coachingu, w której jest pionierką w Polsce. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, trenerów oraz warsztaty dla kobiet. W swojej praktyce zawodowej zaprasza osoby do lepszego poznania swoich wewnętrznych zasobów i do rozwoju poprzez działania twórcze wplecione w profesjonalne procesy rozwojowe. 

Dusza artystki, fotograf, pisarka. O widzeniu świata pisze na blogu: jerozolimskie.wordpress.com

W 2016 roku wydała swoją pierwszą książkę: JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW. Fotografia w rozwoju osobistym, terapii i pracy wychowawczej. Zapis podróży własnej pod patronatem merytorycznym International Coach Federation.

W 2018 roku wydała książkę KOBIETA pod pseudonimem literackim Eta Kobi. Książka ukazała się wraz z wystawą fotograficzną „W jej dłoniach”.  Zysk z jej sprzedaży autorka przeznacza na warsztaty dla kobiet po operacjach histerektomii.

JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW. Fotografia w rozwoju osobistym, terapii i pracy wychowawczej. Zapis podróży własnejDorota Raniszewska

https://www.ravelo.pl/pub/mm/multimedia/image/jpeg/100518284.jpg

Do kupienia m.in. na Ravelo.pl

 

KOBIETA, Eta Kobi

Do kupienia m.in. na Ravelo.pl

 

Zobacz innych autorów

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka Ravelo Lideria iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2019 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1385