Ikona Facebook

dr n. hum. BARTŁOMIEJ  KOTOWSKI

antropolog, filolog, tłumacz języka rosyjskiego

www.bkotowski.pl

 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ukończył studia doktoranckie z zakresu socjologii i antropologii kulturowej prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, gdzie również na Wydziale Humanistycznym obronił swoją dysertację. Najważniejsze zainteresowania badawcze to antropologia lingwistyczna, antropologia tożsamości, antropologia młodzieży, antropologia współczesności, kultura popularna, semiotyka kultury, etnografia Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, socjoantropologia, socjologia mediów i kultury współczesnej.

 

Ważniejsze publikacje:

(Nie)moc dobra i zła w sztuce muzycznej – opis i transformacje folklorystyczne (w:) Folklor i folkloryzm w zglobalizowanym społeczeństwie polskim, Kielce 2009. Ojczyzna w piosence – horyzonty implementacji (w:) Społeczne problemy ponowoczesności. Duchowość, Kielce 2011. „Fotografia” przeszłości w teraźniejszości jako próba implementacji – o kreowaniu społecznej niewiedzy na przykładzie hitu „Wyprodukowano w ZSRR” Olega Gazmanowa (w:) Studia nad wiedzą. Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, Lublin 2015. Соціальні проблеми –  бунт української та польської молоді –  на прикладі реп – музики (w:) Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем, Lwów 2012.  Соціальні проблеми–мова–бунт–реп (w:) „Соціологія-соціальна робота -регулювання соціальних проблем”, Lwów 2010. RapProcesy globalizacyjne we współczesnym świecie w perspektywie krajów centralno-wschodniej Europy (w:) „Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем”, Lwów 2015. 

 

Autor książek:

Język. Bunt. Tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap, Warszawa 2017

Książka jest dostępna m.in. w księgarni PWN. 

 

Popkulturowy all inclusive. Socjologiczno-antropologiczny szkic o szczęściu. Słowiańskie szczęście pop, Warszawa 2017

Książka jest dostępna m.in. w księgarni PWN.

 

Media

  1. http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/55355
  2. http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/50802

 

Zobacz innych autorów

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2022 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399